บริษัท เอ็น.โอ.เอ็น. โลจิสติคส์ จำกัด
โทร 02-313-3538

สำหรับเครื่องพิมพ์ DELL


สำหรับเครื่องพิมพ์ DELL

ตลับหมึกสำเร็จรูป รุ่น 3309523

COMPATIBLE WITH DELL MONO SERIES จำนวน 2,500 แผ่น ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น Dell 1130 / 1130n / 1133MFP

฿ 690 สอบถาม